Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming
Algemene verordening gegevensbescherming

Wij als sportvereniging The Blue Hitters gevestigd te Maasdam leggen uw gegevens vast voor de verwerking in onze boekhouding, ledenregistratie en ten behoeve van communicatie met u omtrent alle zaken m.b.t.  honkbal en de  vereniging.

Uw gegevens worden door ons niet verder doorgegeven aan marketing en gelijksoortige bedrijven. Het kan wel voorkomen dat wij uw gegevens communiceren met onze collega’s binnen de vereniging, ingehuurde of aangestelde specialisten en de honkbalbond (KNBSB)  zijnde  handelingen noodzakelijk voor uitvoering van het houden van een vereniging en organiseren van evenementen en wedstrijden.

Uw gegevens worden gedurende minimaal 7 (zeven) jaar bewaard zoals voorgeschreven door de belastingdienst.

Op onze website maken wij geen gebruik van Cookies, verdere toegang tot de door u ingevulde gegevens zijn beveiligd en beperkt door middel van wachtwoordbeveiliging en beperking tot toegang tot die gegevens voor de alleen daarvoor aangewezen functionarissen binnen de vereniging.

U kunt ten alle tijden een verzoek indienen tot het aanpassen of verwijderen van uw gegevens. Ook heeft u het recht uw machtigingen in te trekken of een klacht indienen.Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar: secretaris.bhitters@gmail.com
 
Voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of contact opnemen met het bestuur via: info@bluehitters.nl