Gedragsregels

Gedragsregels

Algemeen

 • Op en rond ons sportcomplex behandelen wij elkaar met respect. Er wordt geen grove, obscene of onnodig kwetsbare taal gebruikt. Ook niet tegenover onze tegenstander(s) en scheidsrechter(s).
 • Roken is alleen op het terras toegestaan.
 • Alcohol wordt op ons complex niet genuttigd door personen onder de 18 jaar, het wordt door niemand voor of tijdens een wedstrijd / training gebruikt en in de kleedkamers en de dug-out zijn alcoholische dranken en glaswerk verboden.
 • Op en rond ons sportcomplex zijn Hard- en softdrugs, seksuele intimidatie en discriminatie verboden. De coach / trainer dient hierop toe te zien en stelt bij constatering direct het bestuur in kennis.
 • Aan het begin van het seizoen staan de (gecontroleerde) materiaalcontainers weer gereed in de daarvoor bestemde ruimte.
 • Gedurende het seizoen is en blijft de coach / trainer en zijn spelers verantwoordelijk voor zijn / haar materiaal.
 • Gedurende het seizoen zorgt de coach / trainer dat na een wedstrijd / training alle materialen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde materiaalcontainer en draagt zorg dat deze materiaalcontainer in de daarvoor bestemde ruimte wordt opgeborgen, tevens zorgt de coach / trainer dat deze ruimte wordt afgesloten.
 • Als tijdens het seizoen de coach / trainer erachter komt dat hij / zij materiaal tekort komt, kan dit aangevraagd worden bij de commissie facilitair.
 • Als tijdens het seizoen materiaal defect gaat, dient dit direct gemeld te worden door de coach /trainer bij de commissie facilitair.
 • Aan het einde van het seizoen zorgt de coach / trainer en zijn team dat het materiaal en de materiaalcontainer schoon worden teruggezet in de daarvoor bestemde ruimte en eventuele gebreken worden gemeld bij de commissie facilitair.
 • Voor trainingen buiten vastgestelde tijden dient men eerst contact op te nemen met het bestuur.
 • Bij het niet doorgaan van een wedstrijd (UIT) is het thuisveld niet voor u bedoeld, wilt u dan toch gaan trainen neem dan eerst contact op met het bestuur.
 • Het is verstandig dat de coach / trainer en de spelers de spelregels kent om misverstanden tijdens een wedstrijd te voorkomen (zie hiervoor de spelregels op www.knbsb.nl).
 • Op het veld worden de aanwijzingen van een coach / trainer gegeven in de Nederlandse taal.
 • Gedurende het seizoen is en blijft de coach / trainer verantwoordelijk voor zijn spelers en ziet toe dat er op ons terrein geen vernielingen plaatsvinden .
 • De coach / trainer ziet er op toe dat er niet tegen de hekwerken wordt geslagen.
 • De coach / trainer ziet erop toe dat de warningtrack geen oefenplaats is voor catcher of pitcher trainingen, hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van de “Bullpen” (ingooi plaats)
 • De coach / trainer ziet erop toe dat slag oefeningen van b.v. een “Batting T” dienen te gebeuren tegen een scherm met een net.
 • De coach / trainer ziet er op toe dat na elke training de screen(s) of verrijdbare slagkooi indien gebruikt weer van het veld worden verwijderd en geplaatst worden op de daarvoor bestemde ruimte buiten het veld. (indien deze materialen op het veld achterblijven zal het veld niet in orde gemaakt kunnen worden).
 • De coach / trainer ziet er op toe dat bij gebruik van de honken die op het grasveld geplaatst worden na de wedstrijd / training weer van het grasveld gehaald worden.
 • Na elke wedstrijd / training zorgt de coach / trainer ervoor dat de dug-out schoon wordt achtergelaten, tevens zal het veld gecontroleerd worden op achtergelaten vuil (flesjes, papier, etc.).
 • Na een wedstrijd zorgt de coach / trainer er ook voor dat de dug-out van de tegenstander schoon wordt achtergelaten.
 • Iedere speler blijft van andermans spullen af ; bij diefstal wordt de desbetreffende speler direct weggestuurd van het veld (politie wordt gewaarschuwd).
 • Het is verboden om met materiaal te gooien (veiligheid en beheersbaarheid).
 • De spelers die niet naar een training / wedstrijd kunnen komen dienen zich minimaal 24 uur van te voren bij de coach / trainer af te melden.
 • De coach / trainer spreekt zijn spelers aan bij ongeoorloofd verzuim, neemt zo nodig maatregelen zoals binnen de technische commissie is afgesproken.
 • Gedurende het seizoen dient de coach / trainer er op toe te zien dat tijdens de wedstrijden in de voorgeschreven clubkleding wordt gespeeld en de speler daarop wijzen dat bij controle van de bond of bij protest van de tegenstander wij een boete kunnen krijgen van € 2,50 per ontbrekend kledingstuk (sokken worden als 2 kledingstukken gezien).
 • Elke speler heeft tijdens de wedstrijd / training altijd een pet op.
 • Tijdens een wedstrijd zitten alleen de coach / trainer en de spelers en evt. een begeleider en de scoorder in de dug-out.
 • Tijdens een wedstrijd / training wordt er niet getelefoneerd, tenzij hij / zij toestemming heeft van de coach /trainer.

Veiligheid

 • Een goede warming-up is het eerste waarbij wedstrijd/ training mee begonnen wordt. Dit is van groot belang ter preventie van blessures. Het dragen van voldoende kleding is hierbij essentieel.
 • Iedere speler dient ervoor te zorgen dat hij / zij bij het slaan een helm op heeft en in het veld de kledingvoorschriften inclusief de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in de spelregels van de bond naleeft (www.knbsb.nl).
 • Tijdens een wedstrijd / training is het dragen van een tok bij alle mannelijke leden vanaf de pupillen verplicht.  
 • Tijdens een wedstrijd / training heeft een ieder zijn sieraden af met uitzondering van een SOS plaatje of ketting. Deze dienen dan wel vastgeplakt te zijn aan het lichaam, zie spelregels van de bond (www.knbsb.nl).
 • Tijdens de wedstrijd heeft niemand een knuppel in zijn hand tenzij diegene aan slag is of aan het inslaan is.
 • Tijdens de training hebben alleen de spelers die daarvoor toestemming hebben van de coach / trainer een knuppel in de hand.
 • In de slagkooi heeft een ieder een helm op.
 • Een ieder op en rond het veld houdt altijd de ogen op de bal.
 • Iedere scheidsrechter dient beschermende kleding / materiaal te dragen.
 • Bij een incident op het veld gedurende een wedstrijd / training mag een familielid alleen het veld of de dug-out betreden met toestemming van de coach / trainer of begeleider.

Hygiëne

 • Een wedstrijd wordt in schoon gewassen clubkleding aangevangen.
 • Iedere speler is verplicht bij open wonden (bloed) dit te verbinden en te melden bij de coach / trainer.
 • Iedere speler dient ervoor te zorgen dat bij een wond (bloed) er geen vuiligheid (wondvocht / bloed) op de bal kan komen zie hiervoor de spelregels van de bond (www.knbsb.nl).
 • Zodra er tijdens een wedstrijd / training een speler gewond raakt, wordt er na een aangevraagde time-out van het desbetreffende team, de wedstrijd / training tijdelijk stilgelegd. 
 • Na het incident gaat de wedstrijd / training verder waar men gebleven is.
 • Na elk speelseizoen worden de gedragsregels geëvalueerd en eventueel aangepast en / of aangevuld en wederom vastgelegd.